Video Zunge

Video Zunge

Sep 8, 2023

Director
Anna Kott
Shooting place
Great Moscow State Circus
Duration
4:58

Video

Making of

Credits and copyright

Filmed in 2021

Directed by Anna Kott
Produced by Till Lindemann, Anar Reiband, Anna Kott

Cast: Till Lindemann, Aglaya Tarasova
Tigers: Eric, Kurt, Anita, Ricky
Raven: Professor
Camera: Dmitriy Gorevoy, Yaroslav Rozhdenevsky, Antonina Rozhdenevskaya
8mm Camera: Evgeniy Disterlo
Edit: Antonina Rozhdenevskaya
Color Grading: Yaroslav Rozhdenevsky, Gaffer Pavel Semenov
Sound Design: Rustam Mamedoff, Yaroslav Rozhdenevsky
Make-Up Artists: Mariia Morzunova, Inna Morzunova
Raven Trainer: Danila Vorobyov Endoscope, Ivan Nedoluzhko
Plastic surgeon and Assistant: Evgeny Kazantsev, Anastasiya Buzuluckaya
General Director of Great Moscow State Circus: Edgard Zapashny
Artistic Director of Great Moscow State Circus: Askold Zapashny
Stage Manager: Elena Petrikova
Technical Director: Alexey Studenov
Light Designer: Artem Titaevskiy
Chief of the artistic staging department: Olga Belova
Photographer: Natalia Petrova
Assistants in the cage: Ilya Kalinin, Vasiliy Baluk, Vlad Schuk, Aleksader Startsev, Aiya Sagindikova

Special Thanks: Danny Uhlmann, Delight Studio Rental, Anastasia Neklyudova

©TILL LINDEMANN 2023
Back to top